Een nooddouche: van cruciaal belang bij de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen!

26 april 2017
 Categorieën: Industrieel materiaal, Blog

Op plekken waar mensen in contact kunnen komen met gevaarlijke stoffen, is de beschikbaarheid van nooddouches verplicht. De aanwezigheid van dergelijke douche kan heel wat schade aan huid en/of ogen beperken en mogelijks vermijden.  Wanneer dien ik in het bezit te zijn van een nooddouche? Een nooddouche is een verplichte watervoorziening op plekken waar mensen, om professionele of andere redenen, in contact kunnen komen met gevaarlijke stoffen. Deze verplichting staat beschreven in het Koninklijk Besluit van 2002 betreffende 'de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk' (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, 2002). Meer lezen