Een nooddouche: van cruciaal belang bij de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen!

26 april 2017
 Categorieën: Industrieel materiaal, Blog

Op plekken waar mensen in contact kunnen komen met gevaarlijke stoffen, is de beschikbaarheid van nooddouches verplicht. De aanwezigheid van dergelijke douche kan heel wat schade aan huid en/of ogen beperken en mogelijks vermijden.  Wanneer dien ik in het bezit te zijn van een nooddouche? Een nooddouche is een verplichte watervoorziening op plekken waar mensen, om professionele of andere redenen, in contact kunnen komen met gevaarlijke stoffen. Deze verplichting staat beschreven in het Koninklijk Besluit van 2002 betreffende 'de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk' (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, 2002). Meer lezen 

De vijf rookgasafvoersystemen en hoe ze te kiezen.

15 maart 2017
 Categorieën: Industrie & fabricage, Blog

Wat is een rookafvoersysteem? - Tijdens het verbrandingsproces van een centrale verwarmingsketel komen er rookgassen vrij. Eigenlijk komen er bij elk verbrandingsproces rookgassen vrij en een goed rookgasafvoersysteem, zoals een rookgasafvoer cv ketel, zorgt ervoor dat die rookgassen op een veilige manier naar buiten kunnen worden geleid. Als u niet over het juiste rookgasafvoersysteem beschikt of als het rookgasafvoersysteem niet goed geregeld is dan kan dit tot ernstige gezondheidsproblemen en zelfs tot een CO2 vergiftiging leiden. Meer lezen